„…žygiais, o ne žodžiais, mes Tėvynę mylim…“

M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas, kartu su Etninės globos tarybos pirmininku, profesoriumi Libertu Klimka bei pritariant Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybei, sausio 29 dieną Valstybės sienos apsaugos tarnybos patalpose organizavo viešą „Apskrito stalo“ pasitarimą–diskusiją istorinių Baltųjų Vilniaus Stulpų atkūrimo idėjos tema.

Šio „Apskrito stalo“ pasitarimo – diskusijos dalyviai nusprendė oficialiai kreiptis į keletą valstybinių institucijų vadovų ir priėmė Kreipimąsį siūlydami apsvarstyti galimybę atkurti istorinius Baltuosius Vilniaus Stulpus (ar bent vieną iš jų). M.K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas, „Apskrito stalo“ pasitarimo–diskusijos dalyvių vardu, vasario pradžioje užregistravo (pagal vidinę institucijų tvarką, – kaip ir įteikė) šį Kreipimasį šiems valdžios atstovams, – tuometiniam Vilniaus miesto merui J. Imbrasui ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, Susisiekimo ministrui E. Masiuliui, Kultūros ministrui R. Vilkaičiui ir Kultūros paveldo departamento direktorei D. Varnaitei.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse ir Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio metais nusprendžiau visuomenei pateikti (ir ateityje tikiuosi tęsti), – kaip vieni ar kiti, ypač valdžios svertus turintys Lietuvos piliečiai ir tuo pačiu sostinės gyventojai, reagavo į šį Kreipimąsi. Noriu pateikti bendrą vaizdą, leisiantį palyginti. Svarbu gi, ne tiek gražūs palaikymo žodžiai, kur kas svarbiau, – kaip jie praktiškai reagavo į istorinių Vilniaus Baltųjų Stulpų atkūrimo idėją ir tuo pačiu, į valstybingumo simbolių įtvirtinimą. Ir dar svarbiau, – ką nuveikė ar bent jau pasižadėjo (įsipareigojo) nuveikti ir kaip laikėsi savo paties prisiimto pažado, jei toks buvo…

Iki šios dienos, kovo 9 d., į minėtą Kreipimąsį gauti trys oficialūs atsakymai. Prie pačių atsakymų pridėsiu ir savo komentarus. Taigi, gavome atsakymus iš šių valstybinių institucijų ir jų atstovų (čia jų eiliškumas pateikiamas pagal atsakymo pasirašymo datą):

1. Atsakymas Susisiekimo ministerijos. Atsakymą 2009.02.20. pasirašė Ministerijos Sekretorius Rimvydas Gradauskas (raštą ruošė Kelių infrastruktūros vyr. specialistas Vaclovas Narbutas) su kuriais, beje, susitikę nebuvome. Šio atsakymo esmė šioje jo citatoje: „…Skirti programos lėšų kultūros paveldo objektams atkurti nenumatyta, todėl finansuoti programos lėšomis Vilniaus baltųjų stulpų atkūrimo negalime…“.

Čia galėtų būti koks nors komentaras, bet vietoj jo tegul bus šis tekstas:

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2009.01.08.

Vakar dienos popietę etnologas, prof. Libertas Klimka ir Gintautas Ivinskas, atstovaujantis M.K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondą, susitikime pas Susisiekimo ministrą Eligijų Masiulį pristatė Baltųjų Vilniaus Stulpų atkūrimo idėją. Ministras iš esmės pritarė šiai iniciatyvai ir žadėjo apsvarstyti, kaip ministerija praktiškai galėtų prisidėti prie Baltųjų Vilniaus Stulpų atkūrimo.

Susitikimo metu taip pat nuspręsta, kad ministerijos atstovas dalyvaus Valstybės sienos apsaugos tarnybos patalpose (Savanorių pr. 2), sausio 29 dieną, 15 val. organizuojamoje viešoje „Apskrito stalo“ diskusijoje – pasitarime dėl galimybės atkurti Baltuosius Vilniaus Stulpus.“

Šį informacinį pranešimą galima rasti:

http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/89847 ,

http://www.eb.lt/lt.php3?vid=102&date=1233198889&id=36982&cid=30&date_from=2009-01-29&date_to=2009-01-29 .

Dar čia galima būtų pridėti ministro atstovės spaudai man, kiek anksčiau rašyto vieno elektroninio laiško (vasario 17 d.) citatą: „…atsakant į tokį kreipimąsį įmanomas tik moralinės paramos idėjai deklaravimas iš ministerijos pusės (kas iš principo yra padaryta). Jis gali būti išdėstytas ant popieriaus kaip atsakymas į šį kreipimąsį. Gal būt jis ir pravers labiausiai kreipiantis dėl paramos į mūsų kuruojamas įmones…“.

Ir čia aš noriu patikslinti: pirmojo susitikimo metu pats ministras ir jau kiek vėliau, vasario 11 d., jo atstovė spaudai Rūta Diržanauskaitė žadėjo atsiųsti Rekomendacinį raštą, pasirašytą ministro. Jau bent du kartus elektroniniu laišku užklausiau šios atstovės ,,O kur gi tas žadėtasis ministro Rekomendacinis raštas?“ Atsakymas?, – tyla iki šiol…

Vakar, t.y. 2009.03.19. pagaliau buvo gautas ministro Eligijaus Masiulio pasirašytas raštas, kuriame rašoma: „…Atsižvelgdami į informaciją apie M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondo iškeltą idėją bei rodomą iniciatyvą dėl Baltųjų Vilniaus stulpų atkūrimo, manome, kad Baltųjų Vilniaus stulpų idėjos įgyvendinimas reikšmingai prisidėtų prie siekio atkurti Vilniaus istorinę atmintį. Susisiekimo ministerija nuoširdžiai remia šią idėją ir žinodama, kad šią iniciatyvą palaiko kitos institucijos, kurių prioritetinės veiklos funkcijos yra panašių projektų įgyvendinimas, svarstytų galimybę prisidėti…“

2. Atsakymas iš Kultūros ministerijos. Atsakymą 2009.03.02. pasirašė Kultūros Viceministras Donatas Valančiauskas (raštą ruošė, – Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Žolynas), – su jais taip pat susitikę nebuvome. Šio atsakymo esmė šiose jo citatose: „…Kultūros ministerija…pritaria ir remia idėją atkurti šį istorinį Vilniaus miesto akcentą ir simbolį…“ ir „…Priėmus sprendimą…ir pradėjus atkūrimo darbus, Kultūros ministerija, vadovaudamasi finansuojamų programų nuostatomis, meninės projekto dalies įgyvendinimui galėtų skirti dalinį finansavimą.“

Čia būtų toks palyginamasis komentaras: Iš esmės, Kultūros Viceministras gerb. Donatas Valančiauskas bei Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyr. specialistas gerb. Mindaugas Žolynas atskleidė savo teigiamą požiūrį į pačią idėją ir ateityje, tikiuosi, tikrai galima būtų jais remtis praktiniuose darbuose. Esame dėkingi už Jūsų išreikštą palankumą.

3. Atsakymas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento. Atsakymą 2009.03.02. pasirašė Miesto plėtros departamento Direktorius Artūras Blotnys (raštą ruošė, – Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo skyriaus Vedėjo pavaduotojas Darius Daunoras) – ir su jais dar nebuvome susitikę. Šio atsakymo esmė šiose citatose: „…Jūsų pasiūlymas yra įdomus ir svarstytinas, tačiau pateiktos medžiagos nepakanka sprendimui priimti. Prašytume pateikti papildomą istorinę medžiagą ir grafinę dalį (projektinius pasiūlymus) bei nurodyti galimą Baltųjų stulpų projektavimo ir atstatymo šaltinį. Gavus papildomą medžiagą, klausimas dėl Baltųjų stulpų atstatymo būtų svarstomas pasitarime pas Vilniaus miesto savivaldybės merą.“

Čia būtų toks palyginamasis komentaras: iš esmės, miesto plėtros departamento Direktorius gerb. Artūras Blotnys bei šio departamento Vedėjo pavaduotojas gerb. Darius Daunoras, pasiūlydami pateikti papildomą medžiagą ir keldami kitus klausimus, neatsisako pačios idėjos palaikymo, kviečia toliau diskutuoti, gilintis ir vystyti galimus praktinius sprendimus. Galima būtų vertinti kaip atsargų teigiamą požiūrį, bet ateitis dar parodys kaip iš tikro bus.

4. Atsakymo Kultūros paveldo departamento kažkodėl kol kas dar negavome ??? – čia taip pat susitikę nebuvome.

Papildomas komentaras dar dviems palyginimams. Aš ir prof. Libertas Klimka vasario 23-čią dieną buvome susitikę su Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmąją pavaduotoja gerb. Irena Degutiene. Jai ir jos patarėjui Kęstučiui Kupšiui taip pat pristatėme pačią idėją, – telkti visokeriopas pastangas ir siekti atkurti Baltuosius Vilniaus Stulpus, kaip istorinius valstybingumo ženklus. Čia nebuvo rašyta–pasirašyta jokių popierių, tik po susitikimo išplatintas viešas pranešimas, beje, skelbtas įvairiose šalies žiniasklaidos priemonėse. Bet norėčiau pabrėžti: susitikimo metu buvo juntamas labai nuoširdus dėmesys, noras ir iniciatyva padėti įgyvendinti idėją iš mus priėmusiųjų pusės. Ir šią atmosferą labai taikliai apibūdina gerb. Irenos Degutienės išsakyti ir spaudos pranešime esantys žodžiai: „Džiaugiuosi, kad Vilniuje kyla tokios gražios kultūrinės iniciatyvos, kurių pagalba gaivinama istorinė vilniečių, o kartu ir visų Lietuvos žmonių atmintis. Linkiu projekto sumanytojams kuo daugiau energijos įgyvendinant Baltųjų Vilniaus stulpų atstatymo idėją, ir kiek galėdama tai remsiu“.

Dar čia norisi paminėti du piliečius, kurie niekaip neraginami ir nelabai stengdamiesi afišuotis jau daugiau nei metai nuolat domisi ir kaip piliečiai nuolat remia kur kas platesnę fondo veiklą. Šiuo atveju išeitų ir šia siauresniąja kryptim, – t.y. Baltųjų Vilniaus Stulpų atkūrimą. Tai yra Žydrūnas Raščius iš Panevėžio ir Rimantas Jonas Dagys iš Vilniaus. Tikiuosi verslo įmonių atstovai, fondo rėmėjai, neįsižeis, kad čia jų neminiu. Čia daugiausiai norėjosi pateikti valdžios svertus turinčiųjų pilietinę poziciją. O verslo įmonės yra ir bus skelbiamos mūsų svetainėje prie visos kaupiamos informacijos apie Baltuosius Stulpus, jei to pageidauja ar pageidaus.

P.S. Suprantu, kad gal ne visiems patiks šis tekstas, bet ką padarysi, kad šios dienos kasdienybė yra tokia. Istoriją gi kuriame kartu…

Vietoj pabaigos. „Apskrito stalo“ pasitarimo–diskusijos dalyviai taip pat pritarė dar ir tokiai minčiai, – padaryti Informacinį stendą apie Baltuosius Vilniaus Stulpus šalia tos vietos kur jie stovėjo. Tam reikės gauti savivaldybės leidimą, surinkti lėšas ir pagaminti patį stendą. Jau prasidėjo atitinkamų raštų ruošimas ir turės būti gauti vienokie ar kitokie atsakymai. Taigi, – ir šio proceso eigą stengsiuosi pranešti ir tęsinys ko gero dar bus…

Gintautas Ivinskas, M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondo atstovas spaudai