Vaitiekūnuose prie paminklo 1831 m. sukilimo dalyviams

Praeityje buvusioje gražioje vietoje, prie Šušvės stovi apleistas, griūvantis paminklas 1831 metų sukilimo dalyviams, šalia kurio bursis jaunimas

ISTORIJA MENE

Žmonės, nepažįstantieji istorijos, visada yra vaikai – kažkada šį romėnų posakį „Aušros“ prakalboje pavartojo lietuvių tautinio atgimimo patriarchas Jonas Basanavičius. „Aušros“ idealai nesvetimi ir Radviliškio rajono jaunimui. Juos domina mūsų tautos praeitis, gimtojo krašto istorija. Jeigu prieš 1000 metų parašytas Lietuvos pavadinimas, valstybei tapo visų metų švente, tai mūsų mažo kaimelio nueitas kelias yra vertas atspindžio mene.

Radviliškio rajone, Grinkiškio seniūnijoje, yra toks nedidelis kaimelis Vaitiekūnai (www.vaitiekunai.lt). Čia, Šušvės paupyje, nuo senų senovės gyveno žmonės. Kur Vingrys save atiduoda Šušvei, rymo senas piliakalnis. Per kaimą savo vandenis upėn neša Brukas ir Tarailis, netoli įteka Megotas. Tarp Bruko ir Tarailio žiočių, atliekant įvairius žemės darbus, randama ankstyvųjų amžių dirbinių liekanų ir žmonių kaulų. Pasitaiko ir visai sudūlėjusių kapaviečių, kas rodo, kad, gal dar iki mūsų eros pradžios, šioje upeliais turtingoje vietovėje, žmonėms buvo miela apsigyventi ir pasilikti amžinybei.

Per amžių gyvenimo vyksmą ritosi istoriniai įvykiai. Vienas iš artimesnės praeities liudytojų yra paminklas 1831 m. sukilimo dalyviams. Daugelio žmonių likimus keitė šis sukilimas. Vienas jų – Ignas Domeika. Dalyvavo 1831 m. sukilime, po jo emigravo. 1838 m. atvyko į Čilę. Čia paliko pačius giliausius pėdsakus: 1847 – 1883 m. buvo Santjago universiteto profesorius ir rektorius. Anduose atrado vario, aukso, mineralų, akmens anglies telkinius ir nuveikė daug kitų darbų tolimoje, jį priglaudusioje, šalyje.

Šiandien mūsų šalies ir šio mažo kaimelio žmonės vėl emigruoja, vėl verčiame gimtinę palikti pačius gabiausius, geriausius. Baigę universitetus, darbuojasi svečiose šalyse, – vieni pastoviai, kiti važinėja sezoniniams darbams. Ne išimtis ir vaitiekūniečiai.

Gal nykstantys praeities paminklai lemia, kad negebame pasimokyti iš istorinių klaidų?

Praeityje buvusioje gražioje vietoje, prie Šušvės stovi apleistas , griūvantis paminklas 1831 metų sukilimo dalyviams.

Šiuo metu žemė, ant kurios stovi didingos istorijos paminklas, yra privati. Mūsų kaimo jaunimas buvo maloniai nustebintas, kaip 2008 m. gegužės 16 d. apsilankius pas žemės savininkes Onutę Petrėtytę ir Eleną Šulskienę gavo raštišką susitarimą, kad žeme aplink paminklą su jo užimamu plotu, atiduodama naudotis neterminuotai ir nemokamai, su pageidavimu, kad ateityje jų turto paveldėtojai šį susitarimą gerbtų ir jo laikytųsi. Taip galėjo pasielgti tik mylinčios Lietuvą ir jos istoriją buvusios tremtinės, seserys Onutė ir Elena, broliu Jonui pritariant.

Praeityje paminklas turėjo ne tik istorinę vertę, bet buvo ir liaudies meno kūrinys. O gal profesionalaus dailininko darbas? Į visas keturias šalis iš nišų, įrengtų paminklo viršuje, žvelgė rūpintojėliai. Šiuo metu tos nišos yra tuščios, o pats paminklas – apgailėtiname stovyje. Pokario Lietuvoje, statant kolūkio sandėlius grūdams, buvo išniokota paminklo teritorija, išstumdyti grioviai, žemė perstumta ant pylimų aplink pastatus. O prieškario Lietuvoje paminklas buvo gerbiamas. Prie jo vasaromis vykdavo įvairūs renginiai, buvo pagerbiami kaimui labiausiai nusipelnę žmonės.

Šiuo metu, norėdami atgaivinti šį svarbų kaimo istorijai ir mūsų tautos didingos praeities paminklą, ieškome galinčių ir norinčių padėti. „Būtų malonu restauruoti paminklą ir sutvarkyti aplinką. Paminklą reikia ne tik restauruoti, bet ir naujai sukurti skulptūrėles į visas keturias nišas.“- taip kreipėmės į M.K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondą. Džiaugiamės, kad šis istorinis paminklas buvo įtrauktas į 2009 m. projektą „Nacionalinio paveldo išsaugojimui – aktyvi pilietinė iniciatyva“.

Norėdami atkreipti visuomenės dėmesį į kaimuose likusius istorijos pėdsakus, nusprendėme rengti jaunųjų menininkų stovyklą „Istorija mene“, kuri vyks liepos 17 – 19 dienomis. Mūsų krašto jaunimo meninį kūrybiškumą ugdyti savanoriškai sutiko dailininkas R. Dagys, tautodailininkas E. Bilokopitovas ir keramikos mokytoja V. Oleinikova. Liepos 17 d., po stovyklos atidarymo, dalyviai susiskirstys į tris grupes ir vadovaujami meistrų, įsikurs sau darbo vietas, pradės mokytis bei kurti. Bus dirbama iki 19 dienos pavakario. Stovyklos organizavimo išlaidas finansuoja Radviliškio rajono savivaldybė.

19.00 val. M.K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas pristatys edukacinę – meninę programą. Jos metu veiks Fondo kaupiama paroda „Aplankyti paveldo objektai“, dalyvaus ir galima bus pabendrauti su etnologu, prof. Libertu Klimka bei vyks baigiamasis kūrybos dienų koncertas „PO TĖVIŠKĖS DANGUM…“. Atlikėjai: Aušra Liutkutė (sopranas), Laura Tamšauskaitė (mecopranas) ir Ingrida Milašiūtė (pianinas) bei jaunas kolektyvas – „Žolynų svirpliai“.

Visus, susietus su Vaitiekūnais, labai kviečiame vienaip ar kitaip palaikyti šį renginį, o kitus žmones , neabejingus istorinių paminklų išsaugojimui, kviečiame apsilankyti ir atrasti Vaitiekūnus.

Jaunimo stovyklos „Istorija mene“, kuri vyks Vaitiekūnų kaime,

PROGRAMA

2009 m. liepos 17 d.

10:00- 10:10 Stovyklos atidarymas.

10:10- 10:40 Svečių pasisakymas, meistrų prisistatymas.

10:40- 11.00 Aistės Abromaitytės pasirodymas.

11:00- 11:30 Vėlyvi pusryčiai.

11:30- 13:00 Meistrų ir jaunimo susipažinimas, darbo vietų įsikūrimas.

13:00- 14:00 Pietūs.

14:00- 18:00 Darbinė veikla jaunimo kūrybinėje stovykloje.

18:00- 19:00 Vakarienė.

19:00- 20:00 Pažintinė kelionė po Vaitiekūnų kaimo vietovę.

Nuo 20:00 Laikas bendravimui.

2009 m. liepos 18 d.

9:00 – 10:00 Pusryčiai.

10:00- 13:00 Darbinė veikla jaunimo kūrybinėje stovykloje.

13:00- 14:00 Pietūs.

14:00- 18:00 Darbinė veikla jaunimo kūrybinėje stovykloje.

18:00- 19:00 Vakarienė.

19:00- 20:30 Pokalbis su Rašytojų Sąjungos nariais.

Nuo 20:30 laikas bendravimui.

2009 m. liepos 19 d.

9:00 – 10:00 Pusryčiai.

10:00- 13:00 Darbinė veikla jaunimo kūrybinėje stovykloje.

13:00- 14:00 Pietūs.

14:00- 18:00 Darbinė veikla jaunimo kūrybinėje stovykloje, pasiruošimas stovyklos uždarymui.

18:00- 19:00 Vakarienė.

19:00 Baigiamasis kūrybos dienų koncertas. M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondo pristatoma edukacinė – meninė programa.

Raimonda Kundrotaitė, Neformalios Vaitiekūnų jaunimo grupės organizatorė

Janina Jasinskienė, Asociacijos „Vaitiekūnų bendruomenė“ narė.

Daugiau apie šį renginį:

http://www.valstietis.lt/ezwebin/print/?node=181917

Nuotraukos iš renginio