Susitikimas su E. Masiuliu

Spalio 16 dieną 11 valandą numatomas dar vienas Susisiekimo ministro Eligijaus Masiulio susitikimas su Baltųjų Vilniaus Stulpų (BVS), kaip istorinių miesto ženklų atkūrimo iniciatoriais, profesoriumi Libertu Klimka, M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondo Valdybos nariu Gintautu Ivinsku bei architekte Vitalija Stepuliene ir inžinieriumi ekspertu Vitaliu Stepuliu.

Pirmasis toks susitikimas su ministru BVS tema vyko dar metų pradžioje. Tuomet, sausio mėnesį, ministrui buvo pristatyta pati idėja. Galbūt tai paskatino ministrą E. Masiulį ne tik kad pritarti pačiai idėjai, bet ir konkrečiai prisidėti prie šios idėjos įgyvendinimo – organizavo lėšas, kurios iš dalies padengė marškinėlių su BVS atvaizdu gamybą. Šie marškinėliai skirti BVS atkūrimo idėjos sklaidai. Tokiu būdu šis ministras tapo pirmuoju iš politikų, kuris ne vien žodiniu pritarimu, bet ir praktiškai jau yra kažką padaręs BVS atkūrimo idėjos labui. Tenka konstatuoti, jog iki šiol panašių aukštesnio rango politikų, kuriems tikrai rūpėtų šių valstybingumo simbolių atkūrimas ir kurie praktiškai vienaip ar kitaip jau yra prisidėję šia linkme, viso labo tik trys…!?

Kaip ten bebūtų, šiame susitikime Susisiekimo ministrui E. Masiuliui ketinama pristatyti V. ir V. Stepulių paruoštus pirminio projekto variantus dėl šios iniciatyvos galimo praktinio įgyvendinimo ir pasitarti dėl tolimesnių koordinuotų žingsnių.

Nuotraukos iš susitikimo: