Seimo nario Petro Auštrevičiaus kreipimasis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS PETRAS AUŠTREVIČIUS

Vilniaus m. išrinktiems Seimo nariams

DĖL BALTŲJŲ STULPŲ INSTALIACIJOS VILNIUJE

2009-03-24

Į mane kreipėsi projekto, kuriuo siekiama atstatyti Baltuosius Vilniaus stulpus – istorinius sostinės vartus, iniciatoriai, prašydami paremti vieno iš valstybingumo paminklų atkūrimą (raštas pridedamas).

Atsižvelgiant į šiuo metu susiklosčiusias nepalankias ekonomines sąlygas, projekto įgyvendinimas nukeliamas neapibrėžtam terminui. Visgi, siekiant iš anksto su idėja supažindinti visuomenę ir paskatinti viešas diskusijas, šiuo metu planuojamas Vilniaus Baltųjų Stulpų medinės instaliacijos pastatymas.

Siūlau pagal galimybes paremti Vilniaus Baltųjų stulpų atkūrimo idėją ir skirti lėšų laikinos instaliacijos pastatymui.

Seimo narys Petras Auštrevičius

http://elta.lt/zinute_pr.php?inf_id=1002232