M. K. Čiurlionio namai (Vilnius)

Kas negirdėjo Oginskio polonezo, nesižavėjo šiuo nostalgišku kūriniu? Per renginį jis ne tik skambėjo, bet paaiškėjo ir įdomių, gal nedaugeliui žinomų kompozitoriaus gyvenimo detalių

Ciurlionio_namai_Afisa

Kompozitorius Oginskis sugrįžta į Vilnių

M. K. Oginskio gyvenimą ir kūrybą pristatys aktorė Virginija Kochanskytė (kairėje), dainininkė Giedrė Zeicaitė, pianistė Šviesė Čepliauskaitė. Programos rengėjų archyvo nuotrauka

Garsiojo kompozitoriaus ir politikos veikėjo Mykolo Kleopo Oginskio (1765-1833) gyvenimas ir kūryba įprasmintas programoje „Tėvynei skiriu – turtus, darbus ir gyvenimą“

Penktadienį, sausio 26-ąją, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namuose Vilniaus Savičiaus gatvėje sostinės gyventojai pamatys beveik prieš dvejus metus Mykolo Kleopo Oginskio 240-osioms gimimo metinėms sukurtą programą „Tėvynei skiriu – turtus, darbus ir gyvenimą“. Programą, sudarytą iš Oginskio polonezų, romansų balsui ir fortepijonui bei ištraukų iš jo memuarų, laiškų, autobiografijos ir knygos „Laiškai apie muziką“ (1828 m.), parengė aktorė Virginija Kochanskytė, pianistė Šviesė Čepliauskaitė, dainininkė Giedrė Zeicaitė (sopranas). Ši programa, sėkmingai pristatyta per pirmąjį tarptautinį Oginskio festivalį Oginskių šeimos dvaruose Plungėje ir Rietave, per festivalį „Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu“, renginius kituose Lietuvos miestuose bei kaimyninėse valstybėse – Rusijoje (Kaliningradas) bei Lenkijoje (Seinai), pagaliau atkeliavo ir į Vilnių. Miestą, kurio visuomeniniame ir politiniame gyvenime XVIII a.pab.-XIX a.pr. aktyviai dalyvavo žymusis kompozitorius, ypač išgarsėjęs Lietuvoje 1794 metais sukurtu polonezu „Atsisveikinimas su tėvyne“, labiau žinomu ir dažniau vadinamu tiesiog Oginskio polonezu.

Kas jo negirdėjo, nesižavėjo šiuo nostalgišku kūriniu? Per renginį skambės ne tik šis, kiti Oginskio kūriniai, bet paaiškės ir įdomių, gal nedaugeliui žinomų kompozitoriaus gyvenimo detalių. Kad ir tai, jog 1789 metais Oginskis buvo Žečpospolitos pasiuntinys Olandijoje, 1793-1794 metais jam buvo patikėtos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždininko pareigos. Jis yra vienas iš 1794 metų sukilimo vadų, vadovavęs Ukmergės, Švenčionių ir Breslaujos apskričių sukilėlių daliniams. Sukilimą numalšinus Oginskis emigravo, o kai 1802-aisiais sugrįžo iš emigracijos, jam buvo suteiktas Vilniaus universiteto garbės nario vardas.

Oginskis garsėjo įvairialypiais gabumais bei plačių užmojų veikla.

Apie jo ypatingą vietą Europos istorijoje byloja ne tik jo knygos bei memuarai, gausus muzikos kūrinių palikimas, bet ir tas faktas, jog Oginskio palaikai ilsisi Italijoje, Florencijos Šv. Kryžiaus bažnyčios panteone, greta Michelangelo Buonarroti, Galileo Galilei, Gioacchino Rossini.

Oginskiui skirtas vakaras neatsitiktinai vyks Čiurlionio namuose Vilniuje. Juk būtent Oginskio vaikaitis – Mykolas Mikalojus Oginskis – priėmė jaunąjį Čiurlionį į savo dvaro Plungėje orkestro mokyklą, kur jis įgijo nemenkų muzikos žinių. Vėliau Oginskis finansavo Čiurlionio mokslus Varšuvos muzikos institute.

Agota LUCĖNAITĖ, „Lietuvos žinios“