Pasitarimas Vilniaus miesto savivaldybėje

Susitikimas ir pirminis pasitarimas Vilniaus miesto savivaldybėje dėl Baltųjų Vilniaus Stulpų galimo atkūrimo

Rugsėjo 21 dieną nuo 15 valandos Vilniaus miesto Meras Vilius Navickas, Miesto Plėtros departamento direktorius Artūras Blotnys ir šio departamento Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Vitas Karčiauskas susitiko su Baltųjų Vilniaus Stulpų (toliau – BVS), kaip istorinių miesto ženklų atkūrimo iniciatoriais, – profesoriumi Libertu Klimka, M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondo Valdybos nariu Gintautu Ivinsku bei architekte Vitalija Stepuliene ir inžinieriumi ekspertu Vitaliu Stepuliu.

Merui ir minėto departamento atstovams buvo pristatyta pati atkūrimo idėja, trumpa istorinė apžvalga, įteikti simboliniai marškinėliai su BVS atvaizdu bei pateikti pirminiai darbiniai pasiūlymai dėl šios iniciatyvos galimo praktinio įgyvendinimo. Architektė Vitalija Stepulienė, inžinierius ekspertas Vitalius Stepulis pristatė savo viziją dėl vieno iš tokių stulpų atstatymo vietos bei pateikė atitinkamą planą (darbinius brėžinius). Jie siūlė statyti vieną stulpą kiek „pastūmėjus“ patį stulpą nuo tos vietos, kur jie iš tikrųjų stovėjo – dabar esančiame žaliame plote J. Basanavičiaus, S. Konarskio gatvių ir Savanorių prospekto sankryžoje. Čia pateikti visą informaciją apie anksčiau stovėjusius BVS bei visą istorinį kontekstą ir tuo pačiu sudaryti galimybę miestiečiams ar svečiams saugiai prieiti bei susipažinti su ja. O toje tikrojoje vietoje, t.y. dabar važiuojamojoje kelio dalyje, pažymėti tas tikrąsias vietas ir jas apšviesti.

Meras V. Navickas, bei departamento direktorius A. Blotnys ir skyriaus vedėjas V. Karčiauskas pritarė BVS atkūrimo idėjai ir užtikrino, kad šiame pasitarime „…prieštaraujančių nėra…“, kartu pasiūlė alternatyvą, – jei jau ryžtis atkurti šiuos istorinius miesto riboženklius ir valstybingumo simbolius, tai tuomet reikia imtis atkurti ne vieną, bet abu stulpus. Ir kiek įmanoma – tikrojoje istorinėje vietoje, kur kad jie stovėjo.

Sutarta, kad architektė V. Stepulienė ir inžinierius ekspertas V. Stepulis naujai išnagrinės jau abiejų BVS atkūrimo galimybes tikrojoje ir istorinėje jų buvimo vietoje. Ir jau po naujųjų tokių pasiūlymų, darbine tvarka toliau nagrinėti šią naujesnę viziją bei būsimus pasiūlymus. Tuomet būtų prasminga kviestis dar vieną „Apskritą stalą“ ir kartu su visuomene bei specialistais toliau svarstyti šią temą ir, tikėtina, sulaukti prasmingų pasiūlymų bei diskusijų.

ELTA nuotraukos:

http://www.foto.elta.lt/index.php?act=photo.details&photo_id=959737

http://www.foto.elta.lt/index.php?act=photo.details&photo_id=959738

http://www.foto.elta.lt/index.php?act=photo.details&photo_id=959739

http://www.foto.elta.lt/index.php?act=photo.details&photo_id=959742

http://www.foto.elta.lt/index.php?act=photo.details&photo_id=959744

http://www.foto.elta.lt/index.php?act=photo.details&photo_id=959746

http://www.foto.elta.lt/index.php?act=photo.details&photo_id=959745