„Lietuvių namai“ Seinuose (Lenkija)

Seinuose pristatyta originali, jausminga programa „Lietuvos partizanų dainos“, atliekama Kauno veterinarijos akademijos folkloro ansamblio „Kupolė“

Seinai_afisa_Lt

Lietuvos ir Lenkijos rezistencijos vingiai prisimenami Seinuose

Nuo 2006 m. balandžio M.K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas vykdo projektą „Nacionalinio paveldo išsaugojimui – aktyvi pilietinė iniciatyva“. Keliaujant po Lietuvos miestelius ir kaimus, aktyvinamos vietos bendruomenės. Svarbiausia, kad žmonės pradėtų didžiuotis savo kraštu, jo istorija, asmenybėmis bei stengtųsi puoselėti istorinius, kultūrinius paminklus. Be to, siekiame atvežti profesionalių atlikėjų į provinciją. Seniūnijos, vietos bendruomenės nėra pajėgios mokėti ir už kelionę, ir už įgarsinimą, ir honorarus žinomiems menininkams. Fondas čia ateina į pagalbą kiekvienam prašančiajam.

M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas koncertų ciklą 2007–aisiais pradėjo Vilniuje, Čiurlionio namuose. Iš viso per šiuos metus planuojama aplankyti apie 30 objektų Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje ir Baltarusijoje.

Nemokamų renginių ciklas su paskaitomis apie kultūros–architektūros paveldą bei ekskursijomis per 2006-uosius, tiksliau – nuo 2006–ųjų birželio, įvyko visose Lietuvos apskrityse ir Seinuose (Lenkija). Iš viso suorganizuota 13 renginių, parodyta 10 meno programų, surengta per 2006-uosius aplankytų trylikos Lietuvos architektūros paveldo objektų grafikos paroda.

Tokie renginiai padeda atkreipti gyventojų dėmesį į savo krašto kultūros, istorijos paveldą. Štai itin stiprus istorinis akcentas, aktualus tiek lietuvių, tiek lenkų bendruomenėms, bus padėtas Seinuose, „Lietuvių namuose“, kovo 10 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo šventės išvakarėse.

M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas Seinų ,,Lietuvių namuose” žiūrovams siūlo pirmiausia aplankyti Nastutės Sidarienės ir jos mokinių juostų parodą. O vėliau – susikaupti ir prisiminti laikotarpį iki šalių nepriklausomybės atkūrimo.

Naujausiųjų laikų Lietuvos ir Lenkijos istorijoje galima rasti daugiau panašumų negu skirtumų. Abi šalys buvusios panašioje geopolitinėje padėtyje, grasino tie patys agresyvūs kaimynai ir iki šiol su skausmu menami panašūs dviejų pasaulinių karų suluošinti likimai.

Rezistencijos tema nepasirinkta atsitiktinai. Dažnas stereotipiškai šį tragišką laikotarpį traktuoja kaip visišką lenkų ir lietuvių rezistentų susiskaldymą, požiūrių ir siekių išsiskyrimą. Retai kas prisimena tą trumpą lietuvių ir lenkų vienybės blyksnį, kai 1944 m. sovietams okupavus Lietuvą, abiejų tautų pogrindininkai ėmė glaudžiai bendradarbiauti.

Sovietų valdžia Rytų Lietuvoje į vietinius valdžios organus paskyrė daugiausia slavų kilmės žmonių. Lietuvių tarnautojų provincijoje beveik nebeliko. NKVD – NKGB iš karto ėmėsi žiaurių represijų lenkų ir lietuvių rezistentų atžvilgiu. Tai skatino abi tautas, ypač mišriuose rajonuose, vieningai veikti prieš sovietinius okupantus. Deja, buvo jau kiek per vėlu. Sovietų represiniai organai iki 1945 m. pabaigos sunaikino lenkų ginkluotą pasipriešinimą Lietuvoje. Lietuvių rezistencija liko „vienų viena“. Tiesa, dalis lenkų vyrų įstojo į lietuvių partizanų būrius, tačiau šis žingsnis jau buvo pavėluotas…

Dabar tai – krauju pažymėti netolimos istorijos puslapiai. Gerai bent tai, kad jaunajai lietuvių ir lenkų kartai šie faktai pateikiami neiškraipyti. Kauno veterinarijos akademijos folkloro ansamblio „Kupolė“ (vad. A. Bernatonis) nariai, dalyvavę ekspedicijose, rinkę istorinę medžiagą apie rezistencijos laikotarpį, Seinuose pristatys originalią, jausmingą programą „Lietuvos partizanų dainos“. Pusantros valandos trukmės koncerte žiūrovai išgirs partizanų laiškų mylimosioms, mamoms, seserims ištraukas, amžininkų prisiminimus apie rezistencijos laikotarpį Lietuvoje. Kraupią istorinę tiesą, graudžiai lyrišką meilę, dramatišką būseną kovoje iliustruoja partizanų dainos ir muzika – viskas atliekama gyvai.

Projektų vadovė Indrė ŠEPUTIENĖ

Nuotraukos iš renginio: