Kaip paremti fondą

„Sakai, jei nebūsi žmogumi, tai kirminu būti nenori. Labai gražu, bet kas, Tavo manymu, yra žmogus, jeigu Tu juo nesi? (…) Aš visuomet troškau, kad būtum žmogus toks, kaip aš suprantu, tai yra, žmogus, kuris viską jaučia, supranta ir siekia tiesos, gėrio ir grožio. Visa tai turi su kaupu, vadinasi, esi žmogus. Nori gal pasakyti, kad norėtum būti žmonėms labai naudingas, daryti daug gero ir taip toliau. O aš Tau į tai atsakysiu, kad Tu tuo nesirūpink. Ne tiktai tie, kurie turi milijonus, ir ne tiktai tie, kurie milžinais vadinami, daro gera kitiems. Žmogus, gyvendamas tarp žmonių, visuomet daro gera, ir niekuomet jo gyvenimas nenueina niekais, net tuomet, kai žmonių akyse jis yra ,,niekas“. Nes turbūt sutiksi su tuo, kad kartais geras, palankus žodis daugiau padaro gero, negu vežimas aukso; šiltas nuoširdus žvilgsnis – daugiau negu trys mechanikos tomai.”

mkciurlionis

 

 

M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondo veikla aštuntus metus vykdoma daugiausia iš rėmėjų įnašų ar aukų. Jei Jums rūpi Lietuvos kultūros išsaugojimas, sklaida ir raida, maloniai kviečiame prisidėti prie vykdomų projektų.

KAIP PAREMTI FONDĄ

  • Pinigines aukas galima siųsti pavedimu (electronic transfer) į M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondo sąskaitas (ne PVM mokėtojai)

Įmonės kodas 300562818
AB „Citadelė“ bankas                                                   AB DNB bankas
Banko kodas 72900                                                     Banko kodas 40100
Sąskaitos Nr. LT 717290000001700028                 Sąskaitos Nr. LT 204010051001807922

Pavedime prašome parašyti savo vardą, pavardę ir adresą.

  • Paramą galima įteikti Fondo būstinėje, Didžioji g. 11, LT-01128 Vilnius, tel. +370 626 56835
  • Rėmėjai gali išrašyti čekį M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondui ir siųsti:

M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas
Didžioji g. 11, LT-01128 Vilnius
LIETUVA/LITHUANIA

Paremti fondą galima ir naudojant mokejimai.lt sistemą:
Nuo 2004–ųjų metų pradžios pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnį iki 2 proc. nuo sumokėto pajamų mokesčio galite skirti Jūsų pasirinktai labdaros organizacijai. Jums tereikia užpildyti Mokesčių Inspekcijos patvirtintą prašymo formą FR0512.

SKIRTI 2 PROC. PARAMĄ GALITE DVIEM BŪDAIS:

1. FR0512 formą galite pildyti internetu

Prisijunkite prie jūsų elektroninės bankininkystės per Elektroninio deklaravimo sistemos svetainę >>

Pasirinkite Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), kurioje jau būsite registruotas (duomenys imami iš banko);

Pasirinkite dešinėje lango pusėje esančią skiltį „Paramos skyrimas“;

Puslapio apačioje pamatysite FR0512 „Formą pildymui“. Pasirinkite mėlyną ikoną: „pildyti formą tiesiogiai portale“;

Užpildykite ir pateikite formą.

2. Užpildytą FR0512 formą galite siųsti paštu

Užpildykite formą, nurodydami savo duomenis bei M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondo rekvizitus;

Įdėkite formą į voką, užklijuokite ir pasirašykite ant voko užklijavimo vietos;

Užklijuotą voką nuneškite į savo miesto VMI arba siųskite paštu iki šių metų gegužės 1 d.

Jūsų suteikta parama leis mums sklandžiau įgyvendinti Fondo programas.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!

Rėmėjams siūlome:
Rėmėjo logotipą ar kitą atributiką visuose Fondo leidiniuose bei iškabose renginių metu.
Rėmėjo logotipą ir nuorodą į rėmėjo interneto svetainę iš Fondo interneto svetainės.
Rėmėjo garsinimą audioklipe anonsuojant Fondo renginius Lietuvos radijuje arba Žinių radijuje.
Rėmėjo logotipo patalpinimą videoklipe anonsuojant Fondo renginius Lietuvos televizijoje.
Papildomas paslaugas organizuojant pristatymus, reklamines ar kitas akcijas.
Kitas paslaugas, nustatomas pagal atskirą susitarimą.

Fondo sukauptos lėšos naudojamos:
Fondo veiklos plėtojimui;
Konkrečių projektų finansavimui pagal atskirai rengiamus projektus, kurie paprastai sudaromi einamųjų metų lapkričio – gruodžio mėnesiais, planuojant jau sekančių metų būsimą veiklą;
Stambiausiems metiniams projektams rėmėjai gali būti kviečiami tiksliniam projektui ar konkretaus (tikslinio) renginio rėmimui;
Kitų projektų ar tikslinių renginių rėmimui.

Papildomais rėmimo ar kitais klausimais galite kreiptis telefonu: +370 626 56835 arba elektroniniu paštu: ciurlioniopaveldas@gmail.com