Joniškėlio dvaras

Joniškėlio dvare vykęs renginys, skirtas miestelio 400 metų šventei, turėjo tikslą į atstatomą dvarą sukviesti visus apylinkių gyventojus

Afisa_Joniskelis

Šventė Karpių giminės dvare

Živilė RANCOVIENĖ

2006 08 01
Joniškėlio dvare vyko renginys, pavadintas
„Didybė, praeitis ir trapūs meilės žodžiai“
Norėta priminti kultūrinį gyvenimą

Balandžio mėnesį Lietuvoje susikūrė M.K.Čiurlionio labdaros fondas, skirtas nacionaliniam paveldui saugoti. Pirmas žvilgsnis buvo nukreiptas į užsilikusius dvarus, kurių Lietuvoje yra apie šeši šimtai, tačiau dauguma jų labai apleisti, plėšiami, niokojami. Vietos gyventojai sako, kad sovietmečiu pastatai ir parkai dar gyvavo, buvo prižiūrimi, nes čia buvo susikūrę įvairūs kultūros centrai. Anot specialistų, labai graudu dėl vieno dalyko: dvarai baigiami niokoti jau laisvos Lietuvos metais, tada, kada dauguma jų tapo niekieno.

Fondo projektų vadovė Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Eleonora Koriznaitė sakė, kad Joniškėlio dvare vykęs renginys, skirtas miestelio 400 metų šventei, turėjo tikslą į atstatomą dvarą sukviesti visus apylinkių gyventojus ir priminti, jog kadaise Lietuvos dvaruose vyko gyvas kultūrinis gyvenimas, didikai burdavo menininkus. Žinoma, atsitikta visko, tačiau jų šventės būdavę prasmingos, puotose skambėdavo eilėraščiai, grodavo muzikantai, muzikuodavo šeimynos.

Atidarė parodą

Šį kartą Joniškėlio dvare vyko renginys, pavadintas „Didybė, praeitis ir trapūs meilės žodžiai“. Jo pradžioje atidaryta Šiaulių krašto „Žiemgalos“ dailininkų, praėjusią vasarą dalyvavusių šio dvaro plenere, paroda. Beje, šių vietovių plenerų kuratorius yra panevėžietis dailininkas Sigitas Laurinavičius, pamėgęs ne tik dvaro architektūrą, bet ir apylinkių lygumas, kur „kūrėjams tenka labai susikaupti norint atrasti kokią detalę, už kurios galėtų užkliūti akys“.

Parodos atidaryme kalbėjo vietos seniūnas Steponas Rimkus, „Žiemgalos“ draugijos pirmininkas Alfredas Šimkus, Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas, dailininkas Romualdas Čarna ir pats plenerų kuratorius Sigitas Laurinavičius.

Šventėje dalyvavo Seimo narys Viktoras Rinkevičius, Panevėžio apskrities viršininkė gema Umbrasienė, svečias iš Vilniaus – parkotvarkininkas Kęstutis Labanauskas, įdomiai papasakojęs apie visą dvaro ir parko istoriją, savininkų Karpių giminės dvasią. Fondo direktorė Gitana Šneideraitytė sakė, kad Lietuvos amžinasis paveldas – tai atgimstanti ir auganti šviesa, kuri nuo istorinių perlų nubraukia užsigulėjusias liko dulkes.

Koncertavo panevėžiečiai

Antrojoje renginio dalyje lauko kiemelyje dominavo tik panevėžiečiai. Vyko Vytauto Kupšio kūrybos autorinis koncertas, kur jis atliko visą dainuojamosios poezijos ciklą, sau pritardamas gitara. Eilėse skambėjo meilės ir gyvenimo prasmės temos, kurių intarpuose aktorė Eleonora Koriznaitė skaitė Maironio poezijos posmus, kuriuos pati nuostabiai pritaikė tiek Vytauto Kupšio kūrybai, jo romansams ir baladėms, tiek ir visai senovinei dvarų dvasiai.

Fondo direktorė Gitana Šneideraitytė sakė, kad kiekvienas renginys vyksta vis kituose krašto dvaruose. Jų tematika įvairi. „Čiabuvis būtinai turi pajusti. Pamilti, globoti savas vertybes ir tikėti, kad jo tėviškė yra pati gražiausia“, – šnekėjo viešnia. Gausiai susirinkusios publikos neišbaidė ir smarkus lietus, lydimas žaibų ir perkūnijos.

„Tai tikra atgaiva“, – sakė ir vietos gyventoja Elzbieta Briedienė, tokią kaitrią dieną su lazdele atkeliavusi į renginį. O kelio būta tolimo…

Ištrauka iš laikraščio „Darbas“ straipsnio 2006 m. liepos 29 d. Nr 87 (8015)

Nuotraukos iš renginio