Apžiūrėta buvusi Baltųjų stulpų vieta

Gegužės 27 d. architektė Vitalija Stepulienė, inžinierius ekspertas Vitalius Stepulis, prof. Libertas Klimka ir Fondo atstovas Gintautas Ivinskas susirinko šalia Baltųjų Vilniaus Stulpų buvimo vietos. Reikia pažymėti, kad V. Stepulienė ir V. Stepulis sutiko talkinti ir paruošti pirminį siūlymą dėl Baltųjų Vilniaus Stulpų statymo vietos. Buvo matuojami atstumai, svarstyta ir tartasi, – kurioje vietoje galėtų būti statoma. Tikimasi, kad pirminis pasiūlymas per porą savaičių jau bus paruoštas.

Kartu dar pateikiame papildomą archyvinę medžiagą apie šią vietą: