Apie Fondą

„Pasaulis – tai knyga, kurią mes rašome. Visą gyvenimą. Po raidę. Po žodį, po eilutę. Kiek sugebame…“mkciurlionis

M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas savo veiklą pradėjo 2006 m. balandžio 25 d. Klaipėdos piliavietėje.

Jau aštuntus metus vykdome projektą, skirtą nacionalinio paveldo išsaugojimui, bendruomenių skatinimui bei palaikymui. Pradžioje projektas vadinosi „Nacionalinio paveldo išsaugojimui – aktyvi pilietinė iniciatyva“, o nuo 2013-ųjų metų jį pervadinome „Vakar ir visados“. Pavadinimą keisti paskatino paprasta išvada, kad turi būti aiškiau išreikšta sąsaja su Lietuvos praeitimi, jos istorija, kultūra, su šia diena, bei ateitimi.

2006 – 2007 metais Fondas išskirtinį dėmesį skyrė mediniam kultūros paveldui. 2008 metais – nacionaliniams ir regioniniams parkams, gamtiniam paveldui, 2009-aisiais – Lietuvai, jos kultūrai ar valstybei nusipelniusių istorinių šeimų temai. 2010, 2011 ir 2012 metais, t.y. – kriziniais metais, didžiausią dėmesį sutelkėme Baltųjų Vilniaus stulpų atkūrimo idėjos vystymui bei sklaidai. Be to, 2011 – 2013 metais surengėme daugiau nei dešimt renginių, pristatančių šiuolaikišką Druskininkų džiazo kolektyvo atliekamą programą „Čiurlionis kitaiP“ (M. K. Čiurlionio kūrinių citatos džiazo ritmu). 2013 metais Druskininkuose pristatyta naujai išleista, didelio susidomėjimo sulaukusi kompaktinė plokštelė (CD) „Čiurlionis kitaiP“.

Nuo Fondo įsikūrimo pradžios jau įvykdyta daugiau nei 100-tas nekomercinių, edukacinių, meninių – kultūrinių renginių Lietuvoje ir užsienyje. Per vienerius metus fondo organizuojamuose nemokamuose renginiuose apsilanko daugiau nei 3000 tikslinės auditorijos.

Meninių, edukacinių ir informacinių priemonių bei išskirtinių iniciatyvų pagalba M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas siekia prisidėti prie nacionalinio kultūrinio paveldo išsaugojimo ir vietos bendruomenių skatinimo, informuojant visuomenę apie nykstantį materialųjį paveldą, ugdant jos meninį skonį, tautinę ir kultūrinę savimonę Lietuvos bei užsienio mastu.

Fondas vyksta į Lietuvos paveldo objektus, organizuodamas labdaringus edukacinius – kultūrinius renginius: seminarus – diskusijas bei koncertus. Tikslas: per kalendorinius metus aplankyti bent po vieną dvarą, parką, bažnyčią ar kitą paveldo objektą kiekvienoje Lietuvos apskrityje. Nemokamų renginių metu paveldosaugos, kultūros specialistai supažindina bendruomenę su jų apylinkėje esančiu paveldo objektu, jo istorija, dvaruose gyvenusiais Lietuvai nusipelniusiais kultūros, politikos veikėjais, skaito pranešimus apie Lietuvos kultūrinį paveldą bei jo svarbą. Tad pirmoji ir pagrindinė renginio dalis – švietėjiška.

Bendradarbiaujame su profesionaliais klasikinės muzikos atlikėjais bei solistais, aktoriais ir kitais kultūros veikėjais, tad kiekvieno renginio kulminacinė dalis – profesionalūs klasikinės muzikos koncertai, spektakliai ar pan.

Aktyviai bendraujame ir bendradarbiaujame su vietos bendruomenėmis, seniūnijomis ar savivaldybėmis. Pasitelkiant menines ir edukacines priemones, aktyviai bendradarbiaujant su respublikine ir rajonine žiniasklaida, skleidžiama informacija apie nykstantį materialųjį kultūrinį paveldą, kurį būtent ir kūrė Tautos kartos, keliama tradicijų, bendruomeniškumo, paveldo ir gamtos saugojimo problematika, ugdomas visuomenės meninis skonis, tautinė ir kultūrinė savimonė.

Fondas kaupia ir vis papildo grafikos darbų parodą „Aplankyti paveldo objektai“, kurioje eksponuojami visų aplankytų dvarų ir bažnyčių originalūs grafikos darbai. Paroda yra kaupiama ir, jei yra galimybės, pristatoma konkrečiame renginyje, pasakojama apie kiekvieną parodoje eksponuojamą dvarą, juose ar apylinkėse gyvenusius ir kūrusius žmones ar pan. Čia paprastai dalyvauja paveldosaugos, kultūros ar menotyros specialistai.

Fondo veikla skirta:

• Nacionalinio paveldo išsaugojimui, ypatingą dėmesį skiriant nykstančiam mediniam materialiam kultūriniam paveldui (dvarai, bažnyčios ir pan.) ar gamtiniam paveldui.

• Bendruomenių paveldosauginių ar gamtosauginių iniciatyvų skatinimui bei palaikymui.

• Nacionalinio meno propagavimui Lietuvoje ir lietuvių bendruomenėms užsienyje.

• Meninio ir kultūrinio skonio ugdymui, tautinės savimonės bei pagarbos tautos kultūriniam palikimui formavimui.

• Jaunimo ugdymui ir kūrybos skatinimui.

Nuo pat fondo įkūrimo dienos žengiame didžių ir iškilių asmenybių, garsinusių Lietuvą, nutiestais takais. M. K. Čiurlionis, Vydūnas, P. Širvys, J. Marcinkevičius… Būtent šis Žmonių Poetas kvietė mus kurti Šventę.

Tegu tai bus mūsų, Jūsų ir visos Lietuvos Šventė!

Justinas Marcinkevicius